Prov Atomfysik / Energikällor

 När är provet?      Fredag den 9 november
 Vad kommer på provet? Kapitel Atomfysik + 3 första bladen på energikällor, anteckningar
 Skriv ut:
 Målen (PP):   PP Atomfysik / Energikällor (utdelade)
 Att träna på :  

Gamla provuppgifter: Övningar Atomfysik

De svåra uppgifterna förklarade:

 

Prov Genetik

När är provet?                               Teoretisk del : Fredag den 5 oktober

Uppsatsdel :                                  På No-labben v 40. (olika dag beroende på mentorsgrupp)

Vad kommer på provet?               Utdelat häfte  (skriv ut) , anteckningar

Målen (pedagogisk planering):     PP genetik ht18

Att träna på :

Filmer som vi sett på lektionerna:

 

Prov : En hållbar utveckling

När ska vi ha prov?   Måndag 16 april (v16)

  • S83 8.30 – 9.35
  • S81 9.45 – 10.50
  • S82 11.00- 12.05

Vad ska jag läsa till provet?  Kurs: hållbar utveckling

Kan jag skriva ut? Skriv ut

Vad är målen?  PP En hållbar utveckling vt18

Texten som ska skrivas får max innehålla 500 ord.

Finns det instuderingsfrågor?

 

Prov Mekanik v8

När ska vi ha prov?   Måndag 19 februari (v8)

Vad ska jag läsa till provet?  Kurs Mekanik (Hoppa över “mekanisk energi” )

Kan jag skriva ut? Skriv ut

Vad är målen? Utdelat med häftet. Annars följ länken: PP Mekanik vt18

Mekanisk energi samt Den analytiska förmågan är borttagna.

Finns det instuderingsfrågor?

Fortsätt läsa “Prov Mekanik v8”

NO8 ve6

Lektion 1 – Newtons lagar

Eleverna repeterar i små grupper de begrepp vi lärde oss förra lektion (0likformig rörelse).

Vi går igenom Newtons tre lagar och hur de fungerar. Vi ser på en film på Sli.se (kräver inloggning) om newton.

http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=4&article=DVD%20%20811

Lektion2 – Fysikaliskt arbete och effekt. 

Genomgång vad fysikaliskt arbete och hur man räknar ut fysikaliskt arbete. Genomgång om effekt.

Göra räkneövningar kring detta. (Räkna arbete och effekt)

Läxa: Newtons lagar, Fysikaliskt arbete och effekt

NO8 vecka 5

Lektion 1

Likformig rörelse. Vi går igenom vilka olika typer av rörelse det finns. Vi lär oss att räkna på medelhastighet med hjälp svt-triangeln. Eleverna gör en övning som vi går igenom.  Övning likformig hastighet.

Lektion2

Olikformig rörelse. Vi går igenom acceleration, retardation och tyngdacceleration. Vi kollar på James Bond och diskuterar kraft. Vi diskuterar fritt fall och ser på en film om vad som händer föremål som faller i vacuum.

Läxa denna vecka: Likformig rörelseolikformig rörelse

Vecka 4

Lektion 1

Genomgång om friktion, vad det är och fördelar och nackdelar. Eleverna fick göra en laboration i helklass om detta.

Kort genomgång om stödyta och tyngdpunkt. Eleverna får bygga med duplo -lego för att illustrera detta.

Lektion 2

Genomgång om Normalkraft och gravitationskraft, Quizlet för att träna begrepp på det vi gjort hittills. Vi gjorde även den första deltestet i mekanik.

 

 

Läxa denna vecka: Friktionskraft, Normalkraft och gravitationskraft, Tyngdpunkt&stödyta