Övning 10 – Fläkten

Övning 2: 

Uppgift:  Få en fläkt att snurra.

Utrustning: Microbit,  batteripack, ett extra batteripack,  en fläkt, ett relä, en motor, 4 sladdar.

Förklaring: Ett relä används för att kunna koppla in extra batterier så motorn orka köra.

Koppla så här: 

Diod 1: En sladd ska sitta mellan diodens ena ben till ett av hålen i microbiten (P0, P1, P2). Den andra sladden ska sitta från diodens andra ben till GND på microbiten.

Diod 2: Den andra sladden ska sitta från ett av diodens ben till annat pin (P0, P1, P2). En sladd ska sitta från diodens andra ben till GND. Enklast är att sätta kontakt i kontakten till diod 1.

Programmering: 

Om du trycker på knapp A så slår du på strömmen på en Pin.

Om du trycker på knapp B  så slår du av strömmen.