Övning 5 – stegräknaren

Övning 5: 

Uppgift:  Tillverka en stegräknare.

Utrustning: Microbit

Koppla så här: Ingenting att koppla. Skriv koden och lägg över.

Tips på programmeringen:

För att kunna göra de röda blocket måste du skapa en variabel. En variabel är ett värde som kan ändras och vara olika beroende på omständigheterna.

  1. Tryck på variabel.
  2. Tryck på “skapa en variabel”
  3. Döp den till något lämpligt. Till exempel “Antal steg”.

Koden: (giraffen till höger är bara med som kontroll)