Övning 6 – tärningen

Övning 7: 

Uppgift:  Programmera microbiten till en tärning som slumpmässigt visar tal mellan 1 och 6 när du skakar den.

Utrustning: Microbit

Koppla så här: Inget att koppla

Tips på programmeringen:

Du behöver skapa en variabel som heter slumptal. Du behöver hämta block under ”matematik”. Hela programmeringen fick inte plats men du kan nog lista ut resten.