PP Ritningsteknik

PP Ritningsteknik

Mål: Att lära sig hur tekniska ritningar ser ut, pröva på att rita i ett CAD-program (tinkerCAD) samt att göra ett byggprojekt utefter din egen ritning.

Uppgift:

  1. Rita ett hus i tinkercad.
  2. Bygg huset i materialet foamboard.

Tidsplanering:

  • V16 V43 Avsluta tidigare projekt och komma igång med CAD-ritning
  • v17 Genomgång om ritningsteknik + Rita med CAD
  • v18 Genomgång om ritningsteknik + Rita med CAD
  • v19-22 Bygga det du ritat.

Gör så här:

  1. Skapa ett anonymt mailkonto på hotmail eller likande ställe. Du kommer garanterat behöva det vid andra tillfällen. Gå in på hotmail.com och följ anvisningar.
  2. Gå in på tinkercad.com och tryck på sign in. Använd ditt nya konto eller ett gammalt mailkonto.
  3. Lär dig programmet och rita ett hus.
  4. När du känner dig nöjd med huset så mejlar du det till oskar.uggla@stockholm.se och sedan så bygger du det med tekniken material.

Bedömning:

FörmågorKunskapskravCentralt innehåll
Förmåga 2

Identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar.

 

Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva möjliga idéer till lösningar. Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.

 

Betydelsen av egenskaper, till exempel drag- och tryckhållfasthet, hårdhet och elasticitet vid val av material i tekniska lösningar. Egenskaper hos och tillämpningar av ett antal nya material.

Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning. Hur faserna i arbetsprocessen samverkar.

 

Förmåga 3

Använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer.

 

Utforma fysiska eller digitala modeller.

Eleven gör dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är synliggjord.

 

Hur digitala verktyg kan vara stöd i teknikutvecklingsarbete till exempel för att göra ritningar och simuleringar.

Dokumentation i form av manuella och digitala skisser och ritningar med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt dokumentation med fysiska och digitala modeller. Enkla, skriftliga rapporter som beskriver och sammanfattar konstruktions- och teknikutvecklingsarbete.