Betygsnivåer

Betygsnivåer loggning år8

E-nivå

Jag tycker att min katapult är ganska stabil för att jag limmade ihop glass pinnar på varandra så att katapulten skulle hålla sig bra och stabil.

Jag tycker att arbetet har gått bra och den har varit som jag trodde att den skulle blir bra. Jag är extra nöjd med kast armen efter som att eftersom att jag hade tänkt från början att kast armen skulle se långt ut så att när jag skjuter iväg den så att den åker snabbt istället för att flyga uppåt.

Den största svårigheten skulle jag säga att när man börjar bygga så är man jättestressade över att om katapulten ska blir bra eller inte.  Jag hade problem gummisnodden för att visste inte riktigt var jag skulle sätta de så att den göra min katapult bättre och att den skjuter snabbare. Så jag borde först har tänkt på gummisnodden och att de skulle riktigt sätta. Men jag är ändå nöjd med mitt arbetet och jag fick bra resultat av Oskar Uggla vilket jag är stolt över mig, eftersom att jag gjorde själv katapulten.

C-nivå

Denna lektion arbetade vi med att göra kastarmen och att spänna fast gummisnoddar på katapultens väggar och kastarm för att kunna generera motståndskraft för att skjuta projektiler längre. Under denna lektion testade vi också vår katapult.

Material: Små pinna, gummisnoddar, limpistol.

När vi spände fast gummisnoddarna spände vi fast dem i olika ändar av väggarna, det vi inte tänkte på att var att vi hade spänt gummisnoddarna olika hårt i de båda ändarna. Alltså behövde vi justera

Vår katapult är väldigt stabil i dess botten, tak och främre vägg. Vi har designat katapulten på så vis att vi förstärkt de ställen som blir utsatta för mycket kraft då mer pinnar på dessa platser delar kraften mellan sig.

Arbetet gick bra och det kändes som om vi hade ett bra arbetsflöde under tekniklektionerna. Vi hann alltid klart med de mål som vi hade planerat för varje lektion. Vi hade en idé och vi arbetade utifrån den.

De största svårigheterna med denna uppgift var att få mycket stark kraft i kastarmen utan att den sköt snett eller att katapulten gick sönder. Själva konstruktions-momentet och uppgiften själv gick smidigt.

Jag skulle ha ändrat sättet vi spände gummisnoddarna då vi hela tiden fick justera dem för att kunna skjuta rakt. Jag skulle också ha velat få mer kraft i kastarmen detta skulle också ha kunnat ändra på genom att spänna om gummisnoddarna.

A-nivå

Nästa lektion påbörjade jag konstruktionen av katapulten genom att bygga en bas. Den bestod av 8 stora glasspinnar ihop limmade med en limpistol i formen av en ram samt 3 stycken över mitten för extra stabilitet. Vi resonerade att en större bas = stödyta skulle ge mer stabilitet. Jag valde sedan att göra två fackverk av tre små glasspinnar eftersom belastning från kastarmen då skulle fördelas på en större yta och då minska risken att allt tryck skulle hamna på en punkt och gå sönder. För att fästa mittenglasspinnen av fackverken kapade jag av den rundade botten för att få en jämn yta med underlaget med en avbitartång. Kastarmen konstruerade jag av två små glasspinnar ihop limmade med en tredje som överlappade båda för extra hållbarhet. På kastarmen limmade jag på en värmeljuskopp för att lägga i flirtkulan. Kastarmen fäste jag med ett kraftigt gummiband på två ihop limmade mindre glasspinnar som jag sedan fäste på toppen av fackverken. För att skapa mer spänning när kastarmen böjdes bakåt behövdes motstånd. Jag limmade fast en mindre glasspinne på en av de horisontella glasspinnarna över basens mitt. Där fäste jag ett gummiband som skulle ge kastarmen motstånd och kräva mer kraft för att böja tillbaka den. Problemet som uppstod då var att gummibandet lossnade. För att förhindra det tog jag en liten glasspinne och limmade på den på den andra glasspinnen som gummibandet fästes på, på motsatt håll som ett stop. När första utkastet av katapulten var färdig testade jag den och den sköt ungefär 4 – 5 m.