Mekaniska modeller

Teknik År 7                           PP mekaniska modeller                          Ht19

Mål: Du ska konstruera en mekanisk modell som ska röra sig på ett förutbestämt sätt.

Tid: Vecka 35 till vecka 38 2019. (4 tillfällen)

Struktur: Eleverna arbetar 2 och 2. Läraren bestämmer grupperna.

Uppgift: 1Att konstruera pappmodell

Läraren visar en pappfigur med en input och en output. Input kan vara att snurra på ett hjul eller dra i en spak. I pappfiguren finns en dold mekanism som ger en output. Det kan vara något som rör sig eller snurrar.

Utrustningen vi använder är: Brytbladskniv, hårt papper, jungfruben, håltagare.

Gör så här:

 • Diskutera med din bänkpartner hur du tror att lösningen ser.
 • Rita ett eller flera förslag i din anteckningsbok.
 • Pröva att bygga din modell.
 • Vi loggar lektionen.

Uppgiften är att konstruera lösningen på den pappmodellen som visas upp i början av lektionen.

Logga – att dokumentera sitt arbete

Att skriva loggbok handlar om att dokumentera sitt arbete så att någon annan kan följa det. Som lärare är det svårt att se allting du gör på lektionen och då underlättar det att dina tekniska lösningar och tankar finns nedtecknade.

Några frågor som är bra som stöd:

 1. Vad har du gjort denna lektion?
 2. Vilka verktyg och material använde du?
 3. Vilka problem stötte du på och hur löste du det problemet?
 4. Gjorde du något misstag? Vad hände?
 5. Gjorde du något som du känner var riktigt bra? Vad?
 6. Vad var det bästa med ert samarbete? Vad kan ni utveckla?
 7. Vad ska du börja med nästa gång? Vad är planen?

Skriv i löpande text eller svara på frågorna punktvis.

Bedömning:

FörmågaInnebörd ECA
Identifiera och analysera tekniska lösningar.-Beskriver ingående hur delar samverkar

-Visar på andra liknande lösningar

-Resonerar om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i olika tekniklösningar

Problemlösning med hjälp av teknik-Genomför teknikutvecklingsarbeten och konstruktionsarbeten

-Undersöker och genom systematisk prövning och omprövning av möjliga idéer.

-Utformar modeller.

-Formulerar och väljer handlingalternativ som leder processen framåt.

Tekniska begrepp och uttrycksformer-Använder ämnesspecifika begrepp

-Dokumenterar arbetet med skisser, modeller, ritningar, rapporter

-Synliggör i dokumentationen med arbetet.