Övning 5 – termometern

Övning 5: 

Uppgift:  Gå in på microbitappen och gör ett eget program som får en lampa att lysa om microbiten blir för varm.

Svåra alternativet: Om microbiten blir för varm ska en lampa blinka och en buzzer låta.

Utrustning: Microbit, diod, buzzer, 4 sladdar med krokodilklämmor.

Koppla så här: En sladd ska sitta mellan diodens ena ben till ett av hålen i microbiten (P0, P1, P2). Den andra sladden ska sitta från diodens andra ben till GND på microbiten.

Svåra alternativet: Dessutom ska en sladd ska gå från buzzerns ena ben till GND. En sladd ska gå från buzzern andra ben till en annan port än dioden.

Bild enkla alternativet:

Bild svåra alternativet:

Programmeringshjälp. Denna övning är väldigt lik den om ljussensorn. Skillnaden är att blocket “ljusnivå” byts till temperatur och att värdet för “överhettning” är 25 grader. Använd blocken som på bilden:

Programmering svåra alternativet. Lägg även till dessa block: 

Vill du bara kolla hur varmt det är just nu. Använd: