Övning 5 – termometern

Övning 5: 

Uppgift:  Gå in på microbitappen och gör ett eget program som får en lampa att lysa om microbiten blir för varm.

Svåra alternativet: Om microbiten blir för varm ska en lampa blinka och en buzzer låta.

Utrustning: Microbit, diod, buzzer, 4 sladdar med krokodilklämmor.

Koppla så här: En sladd ska sitta mellan diodens ena ben till ett av hålen i microbiten (P0, P1, P2). Den andra sladden ska sitta från diodens andra ben till GND på microbiten.

Svåra alternativet: Dessutom ska en sladd ska gå från buzzerns ena ben till GND. En sladd ska gå från buzzern andra ben till en annan port än dioden.

Bild enkla alternativet:

Bild svåra alternativet:

Programmeringshjälp:

Börja med att ta reda hur varmt det är i rummet med hjälp av nedanstående programmering. Du behöver skapa en variabel som heter TEMP.

 

Denna övning är väldigt lik den om ljussensorn. Skillnaden är att blocket ”ljusnivå” byts till temperatur och att värdet för ”överhettning” är 25 grader. Använd blocken som på bilden:

 

Programmering svåra alternativet. Lägg även till dessa block: 

 

 

 

Lätta:

 

Svåra: