Övning 1 – Tänd en lampa

Övning 1: 

Uppgift:  Gå in på microbitappen och gör ett eget program som tänder en diod om du trycker på knapp A. Lägg över programmet på microbiten och kontrollera att det fungerar.

Utrustning: Microbit, Diod, 2 sladdar med krokodilklämmor.

Koppla så här: En sladd ska sitta mellan diodens ena ben till ett av hålen i microbiten (P0, P1, P2). Den andra sladden ska sitta från diodens andra ben till GND på microbiten.

Tips på programmeringen: Använd ett block från input och ett från pins. Glöm inte att ställa in rätt pins (0,1,2) på pinsblocket (det röda). Glöm in te att sätta på strömmen på din valda pin. 1 betyder att strömmen är på och 0 betyder att strömmen är av.

Extra: Lägg till en text eller bild för att kontrollera att överföringen av programmet fungerar. Till exempel:

Lägg över programmet på din microbit och testa. Om dioden inte lyser beror det ofta på att den sitter åt fel håll. Ta bort sladdarna och sätt dem tvärtom.