Lektion 1

Mål att lära sig:               Denna sida att skriva ut. 

 • Förstå programmets uppdelning på skärmen. (interface)
 • Förstå koordinatsystemet som finns i bakgrunden.
 • Rita en sprajt.
 • Rita en bakgrund.
 • Använda pratbubblor. Låt två sprjtar prata med varandra.

Begrepp:

 • Sprajt = Den figur som programmeras.
 • Bakgrund = Den bild som är bakgrunden.
 • Block = En “bit “som ger en instruktion till en sprite eller scen.
 • Script = Ett antal block som sitter ihop och gör så att något händer.
 • Scen = En bakgrund. En bild där dina sprajtar rör sig.
 • Pixel = En punkt på skärmen som har ett x-värde och ett y-värde.

Om scratch

Scratch är ett perfekt program för att lära sig programmera. Man väljer eller ritar en bakgrund. Sedan väljer man en eller flera figurer (kallas sprajt) som agerar på olika sätt beroende på hur de programmeras. Varje del programmeras för sig med blockprogrammering.

I blockprogrammering drar man färdiga instruktioner, block, till en arbetsyta. Programmet läser sedan instruktionerna uppifrån och ner.


Logga in

Antingen skapar du ett konto eller så gör din lärare elevkonton. Det är nödvändigt att logga in för att kunna spara dina arbeten.


Del 1 – Sprajtar

1. För att börja, klicka på ”skapa”.
2. Ta bort din sprite. Klicka på krysset.
3. Rita en egen sprajt. Nu ska vi lägga till en till sprajt, men denna gång skapar du den själv!

 • Tryck först på penseln.
 • Klicka sedan på “Gör till bitmapp”. Du kan nu måla din egna sprajt.
4. Ändra storleken på dina sprajtar.

 • Klicka på en av dina sprajtar. Pröva att göra den större eller mindre genom att ändra siffran vid storlek.
5. Ändra riktning på dina sprajtar.

 • Klicka på en av dina sprajtar. Pröva att byta riktning genom att ändra siffran vid riktning.
 • Vad ska det stå om din sprajt ska vända sig åt andra hållet?
6. Välj position för dina sprajtar.Pröva att ge din sprajt en x-värde och ett y-värde för att se var den hamnar.

Del 2: Bakgrund

7. Välj en ny bakgrund. Klicka på ikonen du ser på bilden till höger. Välj en bakgrund du gillar!
8. Rita en egen bakgrund. Nu ska vi lägga till en till bakgrund, men denna gång skapar du den själv!

Tryck först på penseln.

Klicka sedan på “Gör till bitmapp”. Du kan nu måla din egna bakgrund. Denna gång ska du rita en sol, gräs och ett träd.

Del 3 : kod

I programmet Scratch har varje sprajt sin egen kod. När vi börjar gör vi alltid följande tre steg:

 • Klicka på den sprajt du vill använda.
 • Klicka på ”Kod”. (hög upp till vänster)
 • Börja varje nytt script med blocket du ser till höger.

 

Testa!

Låt dina två sprajts prata med varandra.

De kan berätta en rolig historia eller prata om vad de tycker om vädret.

Använd ljuslila block så som du ser till höger!

Använd detta block för att få flyt i dialogen. Ändra siffran i blocket när det behövs.

När du vill starta trycker du på grön flagga och stoppa röd stoppskylt