Uppgift 3 Luta och tänd/släck en diod

Övning 3: 

Uppgift:  Gå in på microbitappen och gör ett eget program som tänder en diod när du lutar din microbit till höger. Dioden slocknar när du lutar microbiten åt höger.  Lägg över programmet på microbiten och kontrollera att det fungerar.

Utrustning: Microbit, diod, 2 sladdar med krokodilklämmor.

Koppla så här: En sladd ska sitta mellan diodens ena ben till ett av hålen i microbiten (P0, P1, P2). Den andra sladden ska sitta från diodens andra ben till GND på microbiten.

Tips på programmeringen: Använd ett block från input och ett från pins. Glöm inte att ställa in rätt pins (0,1,2) på pinsblocket. 1 betyder att strömmen är på och 0 betyder att strömmen är av. Använd block från input för att få till luta – funktionen.

När du väljer blocket nedan till vänster dyker en mängd alternativ upp:

Använd dessa block till din programmering:

Extra: Lägg till en text eller bild för att kontrollera att överföringen av programmet fungerar.

Lägg över programmet på din microbit och testa. Om dioden inte lyser beror det ofta på att den sitter åt fel håll. Ta bort sladdarna och sätt dem tvärtom.

Koden: