Lektion 2

Bygg färdigt din bil enligt instruktioner från första lektionen.

  1. Försök att få bilen att åka ungefär 3 meter.
  2. Försök att få den åka helt rakt under 3 meter.
  3. Försök att få den åka så långt som möjligt.

——————–Överkurs————————

Använd två ballonger samtidigt.

Förändra din konstruktion så den fungerar optimalt.

Går den då dubbelt så långt?