Använd dina kläder

Vi köper och slänger allt mer kläder och textil. För att skapa en hållbar modeindustri krävs det att vi tänker om och faktiskt använder det som redan är producerat. Genom att ta bort fläckar och vädra istället för att tvätta kläderna efter varje användning, bidrar du till att de håller form och färg längre.

När kläderna slutligen hamnar i butik så har det alltså gått åt enorma mängder resurser i form av råvara, vatten, kemikalier och energi. 80 procent av den svenska klädkonsumtionens klimatpåverkan kommer från produktionsfasen. Därför är det så viktigt att du som konsument använder de varor som har kostat så mycket för klimatet och miljön att tillverka.

Användningsfasen borde vara den längsta i plaggets livscykel men så är inte alltid fallet. Varje år hamnar drygt 7,5 kilo textilier per person i soppåsen, men 60 procent av det skulle kunna användas i befintligt skick, visar en undersökning från 2017.

Om varje plagg används dubbelt så många gånger jämfört med genomsnittet minskar klimatpåverkan med nästan hälften. En t-shirt används i genomsnitt 30 gånger och tvättas 15 gånger. Om den istället används 60 gånger kan klimatpåverkan halveras, förutsatt att fler användningar ersätter ett nyinköp” Det spelar även stor roll hur du tar dig till butiken. Om du går eller cyklar istället för att köra bil så minskar du din påverkan med ytterligare 12-24 procent.

Vi måste förlänga den aktiva livslängden för de plagg som redan har tillverkats, det är ett viktigt och enkelt steg mot en mer hållbar klädkonsumtion. Som enskild individ kan det vara svårt att direkt påverka exempelvis vilken energikälla som används i fabriken, däremot kan alla använda de plagg som redan finns i garderoben.

 

Fördjupning:

Uppgifter: