Lektion 3

Genomgång:

Vi går igenom hur man använder en villkorssats samt hur man ställer villkor.

Vi arbetar med övningarna 5, 6, 7