TIsdag Teknik år8

Vi ska lära oss:
 1. Hur får rent vatten i våra hus.
 2. Hur avloppet renas i vattenverket.
 3. Hur fungerar ett vattentorn?
 4. Vattenbrist. Sverige och globalt.
 5. FN:s klimatmål – “vatten och sanitet”
 6. (Vilka arbetar med vatten?)

Varje punkt är ett arbetsområde. Bli expert på ditt område. Gör en powerpoint på 5-10 sidor. Redovisa i slutet av lektionen.

1) Hur får rent vatten i våra hus.

2) Hur avloppet renas i vattenverket.

3) Vattentorn

Varför finns de? Hur fungerar de? Bildspel med roliga vattentorn.

4) Brist på vatten i Sverige. Även globalt.  Var och varför?

5) FN:s klimatmål gällande vatten. Hur och varför. 

Globala målen för hållbar utveckling

Google “Globala mål 6” eller/och “rent vatten och sanitet”

6) Vilka jobb finns det om du arbetar med avlopp och vattenrening? Gör en lista och försök hitta vilken utbildning som krävs.

 • https://www.svensktvatten.se/fakta-om-vatten/vilka-jobbar-med-vatten/
 • https://arbetsformedlingen.se/for-arbetssokande/yrken-och-framtid
 • Googla “arbeta på reningsverk, vattenverk, vvs, vatten” osv.

 

Prov Periodiska systemet

 •   När är provet?     
 • S91: Måndag 29 Nov
 • S92: Måndag 29 Nov
 • S93: Tisdag 30 Nov
Pedagogisk planering PP Periodiska systemet
  Skriv ut kursen:
Periodiska systemet
 Att repetera: Begrepp & instuderingsfrågor Övningspapper  — Facit

Quizlet: Quizlet1, Quizlet2,

Tabs: Alla begrepp

Deltest: Deltest1, Deltest2,

Filmer på Studi: 

 

 

Prov genetik

 •   När är provet?     
 • Det vanliga provet…
 • S91: Måndag 11 okt
 • S92: Måndag 11 okt
 • S93: Tisdag 12 okt
 • Analysdelen (skrivdelen)
 • Grön/röd:  10.40-12.10 13 okt
 • Lila/rosa 14.00-15.30 13 okt
 • Blå/gul 10.35 – 12.05 15 okt
Pedagogisk planering

Vad har vi gjort på lektionerna?

PP Genetik

Följ länken

  Skriv ut kursen:
Genetik
 Att repetera: Begrepp & instuderingsfrågor Quizlet: Quizlet1Quizlet2Quizlet3,

Tabs: Alla begrepp

Deltest: Deltest1Deltest2Deltest3

Filmer på Studi: 

 

 

Frågor till bladen

Mer om genetik

Använd texten i häftet och begreppslistorna.

Vad är ett intermediärt anlag?

Vad betyder fenotyp?

Hur stor genetisk skillnad är det mellan två slumpmässigt utvalda människor?

Varför finns det inget stöd i genetiken för att dela in människor i raser?

Nämn en egenskap som bara styrs av arv.

Nämn en egenskap som bara styrs av miljö.

Nämn en egenskap som styrs av både arv och miljö. Motivera varför.

 

Mutationer

Använd texten i häftet och begreppslistorna.

Vad är en mutation?

Varför är mutationer viktiga?

Varför kan mutationer vara farliga?

Vad krävs för att mutationer ska föras vidare till nästa generation?

Varför ska man inte gifta sig med nära släkt (med tanke på genetiska sjukdomar)?

Vad för händelser ökar antalet mutationer i cellerna?

 

Genetiska sjukdomar

Använd texten i häftet och begreppslistorna.

Hur uppstår cancer?

Vad är en tumör?

Är cancer en genetisk sjukdom?

Vad är den främsta anledningen till cancer?

Hur botar man cancer?

Vad har hänt ett barn med Downs syndrom?

Vad innebär Turners syndrom?

Vad innebär Klinefeldts syndrom?

 

Prov mekanik

Förtydligande Analysdel:

Vi kommer att ha en uppgift likt den vi gjorde på labben. På provet kommer ni få den information ni behöver till uppgiften. Ni behöver inte förbereda er på något sätt.

 •   När är provet?
Måndagen 31 maj
 Vad kommer på provet (PP)? PP Mekanik
  Skriv ut kursen:
Mekanik
Begrepp & instuderingsfrågor
Filmer på Studi: 

Att arbeta med

 

Från förra veckan: 

 1. Räkna färdigt i häftet och rätta. (fait på bloggsidan.)Om du inte gjort det:

2. Se dessa filmer och gör quizen på studi:

3. Läs dessa texter och gör frågorna:

4. Repetera dessa filmer.

Nytt för denna vecka: 

5. Läs och gör frågor: https://fysik.ugglansno.se/fysikaliskt-arbete-och-effekt/

Titta på dessa filmer:

Arbete med nytt häfte med övningar.  “fyskaliskt arbete”

Klar med allt?

Titta på hävstänger på ugglansNO.