Grundfysik år 7

 •   När är provet?     
 • S71, S72 – 30 september
 • S73 -29 september
 Vad kommer på provet (PP)?
 • Häftet grundfysik. Alla sidor. 
 • Checklista finns i häftet.
 • Checklista
  Skriv ut kursen:
Grundfysik
 Träna begrepp
Binogi-filmer
Genomgångar

Prov Astronomi

 •   När är provet?     
 • S91: Torsdag 17 mars
 • S92: Torsdag 17 mars
 • S93: Onsdag 16 mars
Pedagogisk planering PP Astronomi
  Skriv ut kursen:
Astronomi
 Att repetera: Begrepp & instuderingsfrågor
Filmer på Studi: 

 

 

Prov Atomfysik

 •   När är provet?     
 • S91: Torsdag 27 jan
 • S92: Torsdag 27 jan
 • S93: Onsdag 26 jan
Pedagogisk planering PP Atomfysik
  Skriv ut kursen:
Atomfysik
 Att repetera: Begrepp & instuderingsfrågor Övningspapper Facit

Filmer på Studi: 

 

 

No under NP-veckan

 • Se till att du har läst dessa sidor:

Atomens milstolpar, Atomkunskap, Isotoper, Radioaktivitet och Alfa & beta & gamma.

 • Gör de övningar som hör till bladen. Kontrollera att du kan tillhörande begrepp (se häftet).

 Gör klart alla uppgifter i utdelat häfte (hoppa över ljusemmision och EMS).

 Se dessa studiefilmer: