PP Katapult

PP Katapulten

Mål: Bygga en katapult som skjuter iväg små bollar. Konstruera, testa, förbättra och dokumentera.

Tid : v3 – v5

Uppgift:

Att konstruera en katapult som kan skjuta kula 1 meter. Utveckla och förbättra katapulten efter första testet. Sluttestet innebär att din katapult ska skjuta en flirtkula över hela klassrummet.

Arbetet sker med den person du sitter bredvid enligt bordsplaceringen. Alla dokumenterar enskilt. Varje grupp får använda:

  • 40 glasspinnar (stora eller små)
  • 8 gummisnoddar
  • Lim / limpistol

 

FörmågaInnebörd ECA
Identifiera och analysera tekniska lösningar.-Beskriver ingående hur delar samverkar

-Visar på andra liknande lösningar

-Resonerar om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i olika tekniklösningar

Kunna skjuta med sin katapult.Kunna skjuta med sin katapult. 5-7 meterKunna skjuta med sin katapult. Runt 10 meter samt att du inte behöver hålla i konstruktionen när den skjuter.
Problemlösning med hjälp av teknik-Genomför teknikutvecklingsarbeten och konstruktionsarbeten

-Undersöker och genom systematisk prövning och omprövning av möjliga idéer.

-Utformar modeller.

-Formulerar och väljer handlingalternativ som leder processen framåt.

Arbeta på lektionerna och hinna klart.Förbättra sin konstruktion genom att pröva sig fram.Arbeta effektiv på lektionerna så många olika typer av tester och förbättringar görs.
Tekniska begrepp och uttrycksformer-Använder ämnesspecifika begrepp

-Dokumenterar arbetet med skisser, modeller, ritningar, rapporter

-Synliggör i dokumentationen med arbetet.

Sammanställa sina loggar och svara på de tillhörande frågorna.Samma med en mer avancerad nivå. Se elevexempel.Samma på en väl utvecklad nivå. Se elevexempel