Lektion 1

Uppgift 1

Gå in på elevexemplen och hitta goda exempel:

 

Uppgift 2

Rita en skiss på hur du ska börja bygga. Gör det på ett lösblad. Detta är för din egen skull (ingen bedömning).

Uppgift 3

Gör dessa frågor.

  • Hur ska grunden/botten se ut?
  • Hur ska sidorna se ut?
  • Hur lång ska kastarmen vara?
  • Hur kan ni förstärka katapulten så att den blir stabil?
  • I vilken vinkel ska kulan skjuta iväg?