Lektion 1

Uppgift 1

Gå in på elevexemplen och hitta goda exempel:

https://drive.google.com/open?id=1ZzQF7oT7PMwzGKbyM_-9t5_1SP7my-L-

Uppgift 2

Rita en skiss på hur du ska börja bygga. Gör det på ett lösblad. Detta är för din egen skull (ingen bedömning).

Uppgift 3

Gör dessa frågor.

  • Hur ska grunden se ut?
  • Hur ska konstruktionen bli stabil?
  • Hur lång ska kastarmen vara?
  • I vilken vinkel ska kulan skjuta iväg?

Skriv i Onenote (klassanteckningsboken)