Textil som resurs

Att kläder påverkar vår planet på olika sätt är knappast en nyhet. De innehåller material som kräver stora resurser att producera och har genomgått flera tillverkningsled. Det du har på dig har säkert passerat flera länder för att slutligen hamna på din kropp.

Vi slänger och köper nytt. Sedan millennieskiftet och fram till 2019 så har konsumtionen av textil ökat med 30 procent per person. I snitt köpte vi 13,7 kilo textilier år 2019 varav 10 kilo var kläder.

Samtidigt slänger varje person ungefär 7,5 kilo textil rakt ned i hushållsavfallet varje år. 60 procent av allt är inte trasigt och skulle kunna användas av någon annan, visar en undersökning från 2017.

Textil måste behandlas som den värdefulla resurs den faktiskt är. Det krävs enorma mängder vatten, kemikalier och energi för att tillverka ett plagg. Dessa resurser syns oftast inte i det slutgiltiga plagget, men de har alla en påverkan på vår planet. För att avgöra om ett visst plagg är mer eller mindre hållbart måste man därför se till hela livscykeln och väga in alla de resurser som använts vid framställningen.

Livscykelanalys (LCA) är ett viktigt ord när vi talar om mode och hållbarhet. I korthet innebär LCA att följa en produkt “från vaggan till graven” och beskriva dess miljöpåverkan i alla led – från råvaruutvinning till avfallshantering. Alla resurser som används och alla utsläpp som sker räknas in. Det är med andra ord ett viktigt verktyg för att beräkna hur en enskild tröja, byxa eller strumpa, påverkar klimat, miljö och vatten, under hela sin livstid.

Fördjupning:

Uppgifter: