Microbit

PP Programmering – Mikrobit

Mål: Att prova på enklare programmering. Kunna styra enklare komponenter med hjälp av programmering.

Tid: 5-7 tillfällen.

Bedömning: