Projekt teknikhistoria

 Uppgift:

Syftet med arbetet är att ni ska få förståelse för teknikens historiska utveckling, sambandet mellan teknisk utveckling och vetenskapliga framsteg och hur tekniken påverkat och påverkar utvecklingen i samhället.

Tidsplanering: 

v8 Introduktion + arbete med att producera en text.

v10 Arbeta med texten

v11 Arbeta med texten / arbeta med presentationsprogram

v12 Arbeta med presentationsprogram

v13 Arbeta med presentationsprogram

(v15 sista dag för inlämning på fredag)

Arbetsgång DEL 1:

Börja med att välja en uppfinning eller något i samhället som du tycker verkar vara intressant och som underlättas med hjälp av teknik. Det kan t ex vara kommunikation, tvätt, matlagning, transport, jordbruk, fiske, djurhållning, bevattning, tillverkning, el-produktion, byggteknik, livsmedelsproduktion, medicin eller någonting annat. Det måste vara ett vardagsföremål som har funnits minst 100 år. Uppfinningen eller innovationen måste ha genomgått en förändring. 

Börja med att leta här: 100 innovationer

Fördjupa dig i ämnet och jämför vad som har förändrats under de senaste 100 till 200 åren.

Beskriv uppfinning kort förr och nu genom  att sök fakta och sammanfatta. . (Max 200 ord). 

Ditt fokus ska vara att besvara följande frågor utifrån dina egna reflektioner:

  • Hur har det påverkat människors liv?
  • Har det påverkar män och kvinnor på olika sätt?
  • Hur har det påverkat samhället vi lever i?
  • Vilken påverkan har det haft på miljön? (tillverkning, användning, återvinning, återanvändning)
  • Har det haft någon annan inverkan eller påverkan åt något håll?

Sammanställ det du kommit fram till i ett dokument på max fyra sidor (två ark) inklusive bilder.

Arbetsgång DEL 2:

Du ska presentera ditt arbete i ett presentationsprogram (ej powerpoint). Du kan välja mellan Prezi, Emaze, Powtoon, Animoto . Lägg in din text i något av dessa program eller något eget liknade.

Glöm inte att ha en presentation av ditt arbete, tydliga rubriker och en avslutning där du sammanfattar dina tankar, intryck och lärdomar av arbetet.

Glöm inte en källförteckning – mycket viktigt!

 

Lämna senast in länken till presentationen(eller maila) fredag vecka 15.