Textilier

PP Textil.

Mål: Att lära sig om hållbar utveckling med fokus på kläder. Gå igenom processen från råvara till färdig produkt.

Uppgift: (Du kan välja att arbeta själv eller i par.)

  • Att tillverka en presentation i något område du väljer själv. Presentationen kan vara filmad (med greenscreen), med ett animeringsprogram t.ex. renderforest, eller i powerpoint (med tal).
  • Filmen ska vara riktad mot olika målgrupper och ha olika syfte. (Mer detaljerat runt varje område)
  • Filmen ska vara 3-5 minuter lång.

Vi kommer samtidigt att ha genomgångar och se på film för att få en gemensam grundkunskap om tekniken kring klädindustrin.

Centralt innehåll:

  • Bearbetning av råvara till färdig produkt och hantering av avfall i någon industriell process, till exempel papperstillverkning och livsmedelstillverkning.
  • Återvinning och återanvändning av material i olika tillverkningsprocesser. Samspel mellan människa och teknik samt människans möjligheter att skapa tekniska lösningar som bidrar till hållbar utveckling.
  • Konsekvenser av teknikval utifrån ekologiska, ekonomiska, etiska och sociala aspekter, till exempel i fråga om utveckling och användning av biobränslen och krigsmateriel.

Planering

Lektion 1Intro. Genomgång av uppgift.

Gå igenom: Från råvara till produkt. Kläders livscykelanalys.

Börja att välja arbetsområde.

Lektion 2Gå igenom: Olika material, Tygets egenskaper. Film.

Arbeta med ditt grupparbete.

Lektion 3Gå igenom: Färgning. Transport. Film.

 

Arbeta med ditt grupparbete.

Lektion 4Gå igenom: Använd dina kläder, Återvinning Film.

 

Arbeta med ditt grupparbete.

Lektion 5Gå igenom: Återanvändning, tips för en hållbar garderob. Film.

 

Arbeta med ditt grupparbete. Inlämning

 

 

 

 

Bedömningsmatris:  Presentationsarbete om textilier.

KravECA
Muntlig presentation:

Hur du presenterar dina faktakunskaper

På ett kortfattat och översiktligt men begripligt sätt beskriver du området du har valt att presentera och där din användning av ämnesspecifika begrepp är begränsad.På ett relativt utförligt sätt beskriver du området du valt att presentera och du använder ämnesspecifika begrepp. Det kan förekomma mindre faktafel.

Du har en större bredd och tar med drivkrafter som visar varför saker förändras

På ett utförligt sätt beskriver du området du valt att presentera och du använder ämnesspecifika begrepp. Det ska inte förekomma några faktafel.

Du har med de drivkrafter som varför saker förändras och analyser varför att vad det leder till.

Där det är relevant kommer bedömningen också vara beroende av hur väl följande frågor besvarats. Beroende på vilket område du valt kan vissa av följande frågor vara mer eller mindre relevanta.

 

·       Hur beskriver man fördjupningsområdet? Vad är det för något? Förklara vad det handlar om.

·       Gå igenom hur ditt område fungerar. Är det ett tekniskt system?

·       Har området någon intressant historia. När började det? Vad är drivkrafterna till att det förändras.

·       Hur påverkar ditt område miljön? Vad kan förändra det till ett mer hållbart sätt?

·       Hur påverkar ditt område människor? Är det skillnad mellan tjejer och killar?

·       Hur ser framtiden ut? Kommer det att förändras och i så fall vad? Vad kan orsaken till förändringarna att vara?

 

 

Del 2 – Resonera om källor

Förutom din presentation ska också finnas en text där du resonerar om de källor de använt. Varför har du använt dem? Kan man lita på dem? Hur kan du veta det?

 

 

 

 

 

 

Arbetsområden att välja mellan

Område 1: Från råvara till plagg.

Beskriv de olika stegen när ett plagg tillverkas från början till slut.

Tema och målgrupp: En informationsfilm riktad till ungdomar.

Område 2: Mode förr och nu?

Hur har olika mode kommit och gått under 1900-talet. Vad är det som är drivkraften till att mode förändras?  Vilka är modet riktat till? Varför finns det ett mode?

Tema och målgrupp: En informationsfilm riktat till vuxna.

Område 3: Vilka slags material finns det i kläder? Förr och nu?

Vilka material har funnits genom historien? Vad är det för skillnad mellan naturfiber och konstfiber? Vad är viskos? Vilken typ av fiber finns i olika typer av kläder. Varför förändras material i kläder? Vad driver den utvecklingen? Vilket material är bäst eller går inte det att säga?

Gör en undersökning på dina kläder hemma eller i en webbbutik. Gör en informationsfilm med statistik.

Område 4: Hur fungerar en stor klädkedja?

Vilka konsekvenser får deras sätt att vara där kläderna tillverkas? Varför tillverkas inte kläderna i Sverige. Vem tjänar pengarna i en klädkedja?  Hur tänker de kring miljö, genus och arbetarnas villkor? Vad har de för policys för försäljning och återvinning? Undersök klädföretagens hemsidor eller maila dem.

En journalistisk undersökning. Väck debatt och ta ställning. Gör en film som väcker eftertanke. Målgrupp tonåringar

Område 5: Återvinning och återanvändning, fördelar och nackdelar

Skriv om återvinning och återanvändning. När ska man återvinna och när ska man återanvända? Vilka butiker på Södermalm säljer second hand? Var får de sina kläder ifrån?

Gör en film som uppmuntrar människor att köpa mer secondhand genom att informera om varför det är bra och var på Söder de ska handla. Målgrupp: Tonåringar

Område 6: Vad tänker en tonåring om återvinning och mode? Gör en undersökning.

Hur många köper second hand? Hur många lämnar in sina kläder för återanvändning? Vad är synen för en tonåring för second hand?  Gör ett frågeformulär i forms och dela det i dina sociala medier så du får ett bra underlag

Gör en informationsfilm där du presenterar resultaten. Målgrupp:  Tonåringar

Område 8: Gör en reklamfilm hur man kan förlänga livslängden på kläder på bästa sätt. Köpta kläder är till för att användas tills de är helt utslitna. Gör en reklamfilm som uppmanar människor att förlänga användningen av de kläder som de redan äger.

Ge konkreta exempel som gör att de kläder som redan är tillverkade användes mer.

Område 9: Vad är ett miljösmart tänk kring kläder?

Gör en informationsfilm som tar upp vad du ska tänka på när du handlar nya kläder. Vilka miljömärken är knutna till kläder och vad står de för? Varför har vi miljömärkning och hur länge har de funnits. Hur tar man reda på om kläder är tillverkade med schyssta villkor?  Är det bättre att handla på nätet eller i affär?

Målgrupp: Tonåringar.

 Område 10 Tillverka en guide för jag kan handla kläder klimatsmart på Södermalm.

Ta reda på historia kring återvinning och återbruk? Varför har de etablerats nu? Vad har de för målgrupper. Ta reda på vilka butiker som handlar med återanvända kläder. Jämför dessa ställen.

Målgrupp: Tonåringar.