Övning 9 – tjuvlarmet

Övning 9: 

Uppgift:  Du ska bygga ett tjuvlarm. När locket öppnas går ett larm. Det låter och en dödskalle blinkar.

Utrustning: Microbit,  batteripack, en buzzer, 4 sladdar, aluminiumfolie, hårt papp (eller kartong)

1) Bygg en enkel låda i kartong. Använd dessa mått. Bygg i hårt papp eller kartong.

Lådan ska gå att stänga. Använd lösningen på bilden nedan eller hitta på eget.

Sätt på aluminiumfolie och sladdar. Aluminiumfolien i locket och lådan ska nudda varandra när lådan är stängd.

Koppla så här: 

Sladdarna från lådan ska kopplas till P0 och GND.

Buzzern ska kopplas till P1 och GND

Programmering:

 

 

Överkurs: Lägg till en blinkande lampa på den pin (P2) som är ledig.