Så funkar Internet

 

Internet är helt enkelt datorer som kopplas ihop med sladdar. I början användes telefonnätet som består av kopparledningar. Idag används huvudsakligen optiska kablar som förmedlar information med hjälp av ljus. Dessa kablar är inte känsliga för störningar som till exempel magnetism.

Det finns optiska kablar mellan kontinenterna för att binda ihop världsdelarna. Det går också att koppla upp datorer via satelliter. Det är dyrare och inte riktigt lika snabbt. Detta  kan märkas i nyhetssändningar när reportrar i direktsändning pratar med en viss fördröjning.

Datorer som finns i samma rum kan kopplas ihop med sladdar. De kan då kommunicera med varandra. Detta kallas för ett lokalt nätverk eller LAN. Att träffas och koppla ihop datorer och spela var vanligt innan det blev enkelt att spela online.

När många lokala nätverk kopplas samman via Internet kallas det WAN eller WLAN (Wide area network).

För att kunna få datorer att kommunicera med varandra behövs vissa regler. Dessa kallas för protokoll. Ett viktigt protokoll är TCP/IP som beskriver hur information ska skickas mellan datorer så de ska förstå varandra. Detta protokoll säger åt datorn att information ska delas upp i mindre bitar innan det skickas. Protokollet berättar för datorn hur de ska dela information som de skickar iväg. Det skickas också med information om hur filen ska sättas ihop när den når den andra datorn (mottagaren). TCP/IP bildar grunden för kommunikation mellan olika datorer.

När informationen skickas används en router. Den finns hos alla som har internet hemma. Nu för tiden har den alltid wifi vilket gör att vi kan surfa trådlöst hemma. En router fungerar som en kontroll och sorteringscentral när information skickas vidare till avlägsna destinationer. Den talar om vart paketen ska skickas och den sparar en kopia ifall informationen inte kommer fram. Routern behöver inte vara direkt kopplad till den dator informationen ska skickas till. Informationen kan passera genom många routrar innan den hittar fram. Om du skickar en fil och det saknas någon del av filen kan en router kräva att den delen skickas igen.

Mobiler ansluter till Internet på två sätt. Antingen via mobildata. Då har mobilen kontakt med en mobilmast. Använder mobilen wifi skickar den signaler till en närliggande router. I båda fallen är kommunikationen först trådlös och sedan via kablar.