Uppgift 4

Övning 4: 

Uppgift:  Gå in på microbitappen och gör ett eget program som tänder en diod när microbiten hamnar i mörker.

Utrustning: Microbit, diod, 2 sladdar med krokodilklämmor.

Koppla så här: En sladd ska sitta mellan diodens ena ben till ett av hålen i microbiten (P0, P1, P2). Den andra sladden ska sitta från diodens andra ben till GND på microbiten. Kontrollera alltid att dioden sitter åt rätt håll.

Få koll på ljussensorn.

Ljussensorn på din microbiten ges ett värde mellan 0 och 255. 0 betyder lite ljus och 255 betyder mycket ljust.

Detta program testar ljuset i klassrummet. Resultatet visas på displayen.

För att kunna göra de röda blocket måste du skapa en variabel. En variabel är ett värde som kan ändras och vara olika beroende på omständigheterna.

  1. Tryck på variabel.
  2. Tryck på ”skapa en variabel”
  3. Döp den till något lämpligt. Till exempel ”Infoljus”.

Första raden av koden mäter ljusnivå och ger den namnet Infoljus. Andra raden visar ljusnivån på microbiten,

Använd dessa block för att koda microbiten:

Glöm inte att ställa in rätt pins (0,1,2) på pinsblocket.

Koden ska se ut såhär:

Om det inte fungerar. Ändra värdet till höger om ”ljusnivå”.

Som hjälp titta på denna film: