Uppgift 4

Övning 4: 

Uppgift:  Gå in på microbitappen och gör ett eget program som tänder en diod när microbiten hamnar i mörker.

Utrustning: Microbit, diod, 2 sladdar med krokodilklämmor.

Koppla så här: En sladd ska sitta mellan diodens ena ben till ett av hålen i microbiten (P0, P1, P2). Den andra sladden ska sitta från diodens andra ben till GND på microbiten.

Tips på programmeringen:

Ljussensorn på din microbiten ges ett värde mellan 0 och 255. 0 betyder kolsvart och 255 betyder mycket ljust.

Använd dessa block:

Se på kantfärgen varifrån de kommer. Blocket kommer från: Input, Pins, Logik. Blocket ljusnivå ska stoppas in det överst till höger. Det blocket ska sedan stoppas in där det står sant. Glöm inte att ställa in rätt pins (0,1,2) på pinsblocket.

Tips. Vill du bara kolla hur ljust det är använd detta program:

Som hjälp titta på denna film: