Lektion 2

Mål att lära sig: 

 • Kunna använda sig av rörelse ”glida”
 • Kunna göra en dialog mellan två sprites.
 • Kunna placera sin sprite med x-värde och y-värde.
 • Kunna använda sig av ”meddelanden”.
 • Växla bakgrund.
 • Använda animationer – byta klädslar.
 • Använda repetitionsblocket.
 • Använda göm / visa

Logga in.

Detta är nödvändigt för att kunna spara sitt arbete.


Del 1: Sprajts och bakgrund

1. Ta bort din sprite. Klicka på krysset.
2. Välj en ny sprajt. Välj ”Abby”!
3. Rita en egen sprajt.

 • Tryck först på penseln.
 • Klicka sedan på “Gör till bitmapp”.
 • Rita en person i helfigur. Alltså ben, kropp och huvud.
4. Ändra storleken på dina sprajtar.Dina två sprajts ska ha samma storlek!

 

5. Välj bakgrund.Lägg till bakgrunderna Arctic och Desert.

Du ska använda ”Desert” från början!

Del 2 – Kod för Abby

Ge Abby en startposition.Välj Abby och placera henne längst till vänster vid kanten.

Dra ut det blå blocket som ger henne en position. 

 

Fortsätt på samma script.

Placera nu Abby i mitten på skärmen. Dra ut det blå ”glid-blocket”.

 

 

Fortsätt på samma script. 

Låt Abby tala. Använda ”vänta-blocket” för att få bättre flyt.

 

Fortsätt på samma script. 

Lägg till skicka-blocket. Det kommer att knyta ihop Abby med den figuren du ritade.

 

Gör ett nytt script för Abby. Lägg det bredvid det gamla.

Detta kommer att göra så att Abby rör sig medan hon pratar. Testa gärna att byta ut talen mot något annat.

 

 

Del 2 – Kod för Skruff (din figur)

Skruff ska vara gömd från början, och sen plötsligt dyka upp! Placera Skruff till höger mot kanten. Dra sedan ut det blå positionsblocket.
Om han är felvänd så vänd på honom genom att ändra riktningen till -90 och klicka i de två motstående pilarna.
Fortsätt på samma script.

Detta ger Skuff rörelse och att hen pratar med Abby.

 

Del 3 – Avslutningen

Tryck på Abby. Lägg till detta.
 1. Tryck på  Skruff (din figur). Lägg till detta.