Teknik år7

Planering

Detta läsår är indelat i perioder och vi läser teknik period 1 (v 35- 43) och period 3 (v 4 – 12)

V. 35 Mekaniska modeller
V. 36 Mekaniska modeller
V. 37 Mekaniska modeller
V. 38 Mekaniska modeller
V. 39 Microbit
V. 40 Microbit
V. 41 Microbit
V.42 Microbit
V. 43 MIcrobit / Test