Teknik år7

Planering

Detta läsår är indelat i perioder och vi läser teknik period 1 (v 35- 43) och period 3 (v 4 – 12)

V. 35Mekaniska modeller
V. 36Mekaniska modeller
V. 37Mekaniska modeller
V. 38Mekaniska modeller
V. 39Microbit
V. 40Microbit
V. 41Microbit
V.42Microbit
V. 43MIcrobit / Test