Rapport Katapulten

 Att skriva loggbok: 

Mål:

Att sammanställa sina loggar så att det går att följa arbetets gång från start till mål. Använd gärna bilder för att beskriva utvecklingen.

Att skriva loggbok.

Att skriva loggbok handlar om att dokumentera sitt arbete så att någon annan kan följa det. Som lärare är det svårt att se allting du gör på lektionen och då underlättar det att dina tekniska lösningar och tankar finns nedtecknade. Några frågor som är bra som stöd:

 1. Vad har du gjort denna lektion?
 2. Vilka verktyg och material använde du?
 3. Vilka problem stötte du på och hur löste du det problemet?
 4. Gjorde du något misstag? Vad hände?
 5. Gjorde du något som du känner var riktigt bra? Vad?
 6. Vad ska du börja med nästa gång? Vad är planen?

Rapport Katapult

 1. Att sammanställa sina loggar så att det går att följa arbetets gång från start till mål.
 2. Lägg in bilder för att beskriva katapulten.
 3. Svara på extrafrågor som handlar om katapulten:
 4. Lägg in bilder på skissen och den färdiga katapulten. Beskriv gärna ditt arbete med bilder också.

Frågorna:

 • Hur stabil är din katapult och vad har du gjort för att den ska hålla.
 • Hur har arbetet gått? Är det något särskilt du är extra nöjd med?
 • Vad var de största svårigheterna med denna uppgift?
 • Om du skulle göra om uppgiften vad skulle du förändra i ditt arbete?

Skapa en sida i teknikmappen i klassanteckningsboken. Klistra in dina grejor i samma dokument och låt det ligga där.