Skriva rapport

Mål:

Att sammanställa sina loggar så att det går att följa arbetets gång från start till mål. Använd gärna bilder för att beskriva utvecklingen.

Att skriva loggbok.

Att skriva loggbok handlar om att dokumentera sitt arbete så att någon annan kan följa det. Som lärare är det svårt att se allting du gör på lektionen och då underlättar det att dina tekniska lösningar och tankar finns nedtecknade. Några frågor som är bra som stöd:

  • Vad har du gjort denna lektion?
  • Vilka verktyg och material använde du?
  • Vilka utmaningar stötte du på och hur löste du det problemet?
  • Gjorde du något misstag? Vad hände?
  • Gjorde du något som du känner var riktigt bra? Vad?
  • Vad ska du börja med nästa gång? Vad är planen?

Att skriva rapport:

  • Börja sammanställa din loggbok så att det går att följa arbetet från start till mål. (klipp och klistra och ta bort det som inte passar). Använd gärna bilder.
  • Skriv en sammanställning (slutsats) av ditt färdiga resultat där du kan ta upp dessa frågor.

Frågor att ha med i  sammanfattningen.

  • Frågor kommer…

Hur lång förväntas rapporten vara?  Som vanligt kvalité framför kvantitet men mellan 1-3 sidor dataskrivet.

 Elevexempel 

E-nivå (delar av rapporten):  E-nivå 1 E-nivå 2

C-nivå (delar av rapporten) C-nivå C-nivå 2

A-nivå:  A-nivå 1 A-nivå 2