Lektion 1

Lektion 1 (1oo min)

1) Visa en Microbit i handen och fråga om de vet vad det är. Förklara kort vad som händer de närmsta veckorna.

2) Öppna frågor till elever som de diskuterar med varandra och som vi sedan diskuterar i helklass.

 • Vad är programmering?
 • Var stöter du på programmeringskod i vår vardag?
 • Vad arbetar en programmering med?

3) En programmeringbar device gör inget utan instruktioner. För att visa detta använd en övning med analoga instruktioner. Ta ut en frivillig elev. Sätt upp dessa instruktioner på väggen. Låt eleven följa instruktionerna.

 1. Lyft på ett ben.
 2. Håll höger arm rakt ut.
 3. Säg hej.
 4. Sätt ner ditt ben.
 5. Håll din högra arm rakt ner.

4) Varför programmera – Visa filmen.

https://www.sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=4&article=DVD%202886 16 min

6) Vad är en microbit? Visa. Dela ut.

Gå igenom alla funktioner. Visa knappar, lysdioder, strömkällor. Inbyggda sensorer: ljus, temperatur, tilta, skaka, kompass,  acceleration. Låt eleverna känna och pilla på sin microbit. Visa hur batteripacket kan ska användas.

7) Samla in microbit – hämta platta. Gå in på editorn. Denna lektion används bara emulatorn.

https://makecode.microbit.org/#editor

Dela ut och titta på den. Förklara hur fönstret är uppbyggt.

Korta uppgifter:

 • Skriv ditt namn en gång.
 • Skriv ditt namn för alltid.
 • Microbit spelar en melodi.
 • Skriv ditt namn när du trycker på knapp A.
 • Visa ett hjärta med lysdioderna.

Lite svårare:

 1. Visa ett hjärta som blinkar för alltid.
 2. Om du trycker på knapp A visar du ett hjärta. Om du trycker på knapp B visar du ditt namn.
 3. Om knapp A trycks in visas ett hjärta annars visas en glad gubbe. (Använd villkorsblock)

8) Gå igenom alla övningar tillsammans.