Lektion 1

Denna lektion används inte en riktig Microbit utan bara en emulator.

  1. Gå in på webbadressen:

https://makecode.microbit.org/#editor

Microbiten har 25 små ledlampor, 2 knappar och 5 hål där det går att ansluta olika saker.

2) Gör dessa uppgifter i ordning.

Korta uppgifter:

  1. Skriv ditt namn en gång.
  2. Skriv ditt namn för alltid.
  3. Microbit spelar en melodi.
  4. Skriv ditt namn när du trycker på knapp A.
  5. Visa ett hjärta med lysdioderna.

Lite svårare:

  1. Visa ett hjärta som blinkar för alltid.
  2. Om du trycker på knapp A visar du ett hjärta. Om du trycker på knapp B visar du ditt namn.
  3. Om knapp A trycks in visas ett hjärta annars visas en glad gubbe.