Lektion 2

Lektion 2

Vi kopplar ihop Ipad med microbiten och testar. Se den sidan. 

Genomgång: 

Hur fungerar pins?

Hur tänder jag en diod?

Hur kan jag använda tiltfunktionen på microbiten?

Övningar: Vi arbetar med lektionens övningar.