Uppgift 2

Övning 2: 

Uppgift:  Gå in på microbitappen och gör ett eget program som får en diod att blinka med en sekund intervall om du trycker på knapp A. Koppla in en diod till  som blinkar snabbare. Den startar när dy trycker på knapp B. Lägg över programmet på microbiten och kontrollera att det fungerar.

Utrustning: Microbit,  två dioder, fyra sladdar med krokodilklämmor.

Koppla så här: 

Diod 1: En sladd ska sitta mellan diodens ena ben till ett av hålen i microbiten (P0, P1, P2). Den andra sladden ska sitta från diodens andra ben till GND på microbiten.

Diod 2: Den andra sladden ska sitta från ett av diodens ben till annat pin (P0, P1, P2). En sladd ska sitta från diodens andra ben till GND. Enklast är att sätta kontakt i kontakten till diod 1.

Tips på programmeringen: Använd ett block från input, ett från logik och ett från pins till varje dioden. Lägg in en tidsfördröjning efter varje gång lampan slås på eller av. Blocket hittar du på grundläggande. Dessa block används: 

Extra: Lägg till en text eller bild för att kontrollera att överföringen av programmet fungerar. I detta fall alternativ 2 eftersom knapparna används.

Lägg över programmet på din microbit och testa. Om dioden inte lyser beror det ofta på att den sitter åt fel håll. Ta bort sladdarna och sätt dem tvärtom.

Detta är programmeringen: