Elektronikens historia

Redan på 1600 fanns olika analoga föregångare till datorn i form av avancerade mekaniska räknemaskiner med kugghjul.

För att den digitala revolutionen skulle kunna äga rum så har det krävts en mängd innovationer. Upptäckten av elektriska fenomen tog fart på 1800-talet och kartlades av vetenskapsmän som Maxwell, Faraday och många fler.

Elektricitet handlar om att sätta elektroner i rörelse och låta dem utföra olika slags arbete. Vissa ämnen är bra på att leda ström. De kallas ledare. De som är dåliga på att leda ström kallas isolatorer.  Ämne som leder ström någonstans där mittemellan kallas halvledare.

Elektronik handlar om att med hjälp av olika komponenter kunna styra, reglera, förstärka och försvaga elektricitet.

Redan 1907 uppfanns elektronröret som senare lade grunden för att datorn, tv, radar och radion kunde utvecklas. Elektronröret kunde styra elektriska strömmar. Dock var elektronrören stora, och blev varma och gick sönder.

En av de första datorerna med elektronrör kallades för Eniak och blev klar 1946. Den skulle användas för att knäcka koder och beräkna hur bomber skulle färdas i luften. Eniak vägde 33 ton och var stor som en villa. Den krävde väldigt mycket energi och gick sönder flera gånger i veckan. Den var ungefär lika bra som en enkel miniräknare.

1956 gav upptäckten av transistorn nobelpris i fysik. Transistorn ersatte elektronröret. De var små, energisnåla och betydligt mer hållbara än elektronröret. Nu gick utveckling mot det digitala samhället snabbt. Både den amerikanska militären och rymdforskningen skyndade på utvecklingen.

I början av 60-talet kunde integrerade kretsar byggas. Med det menas att flera elektroniska komponenter sitter tillsammans på ett kort. De kallades IC-kretsar eller mer vanligt datachips. Nu exploderar utvecklingen. Fler transistorer fick plats på samma yta vilket gjorde apparaterna mer effektiva. Idag finns de i all elektronik. Mikroprocessor är en vidareutveckling. De har ett elektronisk minne kan kodas.

Moores lag myntades på 60-talet. Den innebar att antalet komponenter på en ic-krets skulle fördubblas varje år. Den lagen håller än idag.