Bilen PP

Mål: Du ska konstruera en bil.

Tid: 6-7 tillfällen.

Uppgift:  Att bygga bil

Du ska konstruera en bil med hjälp av teknikens material och verktyg.

 • Bilen ska ha en kaross. Karossen ska gå att ta av.
 • Den ska kunna köra. Den kan drivas framåt med hjälp av batteri/elmotor: Till din hjälp kan du använda kugghjul.
 • Den får max vara 20 cm lång och bred.

—————————————ÖVERKURS—————————————–

 • Bilen ska kunna köra rakt minst 3 meter.
 • Om bilen krockar så ska motorn stoppas och bilen stanna.
 • Bilen ska ha minst 2 dioder inkopplade som kan lysa.

Alla tillverkar varsin bil och bedöms individuellt.

 Loggbok

Varje lektionstillfälle startar och slutar med loggboken. Se https://blogg.ugglansno.se/skriva-rapport/

Sammanfattning:

För att få E:

 • Bygg en bil med fyra hjul som kan åka med hjälp av batterier.
 • Dokumentera ditt arbete.

För att få C:

 • Bygg en bil som kan åka hyfsat rakt.
 • Konstruktion ska vara noggrant gjord och karossen ska vara enkel att ta av.
 • Din dokumentation ska vara utförlig och beskrivande.
 • Du arbetar noggrant på lektionerna och löser de problem du stöter på.

För att få A:

 • Bygg en bil som kan åka rakt.
 • Konstruktion ska vara mycket noggrant gjord och karossen ska vara enkel att ta av och ha en bra passform.
 • Bilen ska stanna när den krockar med något.
 • Du har minst två dioder som kan lysa inkopplade.
 • Din dokumentation ska vara mycket utförlig och beskrivande.
 • Du arbetar mycket noggrant på lektionerna och löser de problem du stöter på.

 

Mer noggrant beskrivet:

FörmågaInnebördGrund: EUtvecklat CVälutvecklat A
Identifiera och analysera tekniska lösningar.
 • -Beskriver ingående hur delar samverkar
 • -Visar på andra liknande lösningar
 • -Resonerar om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i olika tekniklösningar
Problemlösning med hjälp av teknik
 • -Genomför teknikutvecklingsarbeten och konstruktionsarbeten
 • -Undersöker och genom systematisk prövning och omprövning av möjliga idéer.
 • -Utformar modeller.
 • -Formulerar och väljer handlingsalternativ som leder processen framåt.
Tekniska begrepp och uttrycksformer
 • -Använder ämnesspecifika begrepp
 • -Dokumenterar arbetet med skisser, modeller, ritningar, rapporter
 • -Synliggör i dokumentationen med arbetet.