www på 2000-talet

På 2000-talet förändras Internet till att användarna i större utsträckning själva skapade innehållet. 2001 kom Wikipedia, 2004 kom facebook, 2005 kom youtube och twitter startades 2006. Genom att blogga och twittra kunde flera göra sina röster och tankar hörda. Många av dessa kanaler blir viktiga verktyg för att förändra samhället.  Idag är det viktigt för politiker att kunna hantera sociala medier.  Till exempel lyckades Barack Obama driva en framgångsrik kampanj på Myspace vid det amerikanska presidentvalet 2008.

Fildelning blir vanligt under början av 2000-talet. Det innebär att en del musik och filmer delas direkt mellan användarna. Det finns flera olika program som gör detta. Det mest kända av dessa program är Piratebay. Problemet är att de som skapat det som delas (upphovsmännen) blir utan ersättning. Frågan om rätten att fildela blir så stor att ett eget parti bildas kring bara denna fråga. Piratpartiet får  7,1 procent av rösterna och väljs in i Europaparlamentet. Tack vare lagliga alternativ, som Spotify och Netflix börjar fildelning av musik och filmer att minska.

2010 skapas Instagram. Mängden information som möter användarna är så stor att den börjar anpassas direkt till användarna. Den information som användaren redan surfat på är den som visas upp i sökningarna, på facebook eller på Instagram. Nu blir det svårare för användare att ta ställning i olika frågor eftersom informationen är vinklat på ett sätt så användaren redan gillar det. Detta fenomen kallas för filterbubblor

Internet har en del negativa sidor också. På Darknet kan världens kriminella skapa kontakt och sälja droger, vapen och kriminella tjänster. Extremistiska grupperingen Islamiska Staten använder nätet för att sprida skräckpropaganda, rekrytera medlemmar från hela världen och för att synkronisera terrordåd. Samtidigt försöker många stater, likt Kina, ta kommandot över internet och strypa den fria informationsspridningen.

I flera länder används Internet för att spionera på sina invånare. USA avslöjades att göra detta av visselblåsare Edward Snowden.

E-handel – När handeln flyttar ut på nätet har stora köpcentrum utanför städerna svårt att klara sig ekonomiskt. Även små butiker i städernas centrum har svårt att gå runt.  Förutsättningar för marknadsföring (reklam) har också flyttat ut på nätet. De innebär att traditionella reklamplatser i tidningar och tv konkurrerar med dessa och att det blir svårare att dra in pengar på det sättet.

En oro finns att de största företagen Google, Apple, Facebook, Amazon och Microsoft mer och mer kommer att kontrollera världen och dess medborgare.  De påverkar redan människor genom att välja hur de sorterar information i sina flöden.