Den digitala revolutionen

 

Genom historien har människor levt tillsammans på olika sätt. När samhällen förändras i grunden kallas det för revolution. De kan till exempel bero på klimatförändringar eller att viktiga upptäckter och uppfinningar har gjorts.. De största förändringarna i människan historia är:

Jordbruksrevolution – Människor går från att vara jägare och samlare till att bli bofasta. De odlar grödor och har djur. Det skedde för ungefär 12000 år sedan.

Industriella revolutionen – Denna revolution började med att ångmaskinen uppfanns på 1800-talet. Nu kan människor och varor transporteras med ånglok på järnvägar. Ångmaskinen ökar produktiviteten i fabrikerna så att föremål kan massproduceras. Tillverkningen flyttar in till industriområden i städerna. Det gör att många människor lämnar landsbygden och flyttar in till städerna där jobben finns. Industrialiseringen började med textilindustrin i England. Ett fåtal människor blir väldigt rika men flesta av de som arbetade blev väldigt fattiga. I Sveriges märktes främst industrialiseringen av alla järnbruk och sågverk som växte fram.

Digitala revolutionen – började på allvar på 70-talet. Priserna på elektronik och datorer sjönk och datorn började effektivisera  människors arbete. Vissa uppgifter kunde göras snabbare och då tjänade företagen pengar. I början av 1990-talet hade datorernas pris sjunkit så pass att de började köpas in till hemmet. Både för underhållning (spel) och arbete.

På 90-talet började människor använda Internet med World wide Web (www). Nu kunde information spridas snabbare och i större omfattning. Nu växer det fram många nya slags arbeten och andra försvinner.

På 2000-talet introducerades smartphones och sociala medier. Det förändrade människors sätt att umgås och kommunicera med varandra och skapade nya sätt för hur människor bygger upp förståelse för sin omvärld.

Innan Internet fick man nyheter från radio och Tv. Den informationen var noga kontrollerad. Idag har inte nyhetssändningarna lika stor betydelse eftersom många människor, framförallt unga, bara får sin information från sociala medier. De är inte kontrollerat och nyheterna i ditt flöde kan också vara utvalda för att enbart passa det du visat intresse för förut. Att alltid vara tillgänglig på social medier ger en intensivare kontakter med familj och vänner. Idag är man  ständigt vara medveten om vad de gör och man själv känner pressen att alltid synas. Man dokumenterar ständigt sitt liv

På ett större perspektiv kan digitalisering påverka hur ett samhälle styrs och framför allt kan oroligheter snabbt uppstå när förtroendet för de som leder ett land minskar. Det går snabbt att sprida nyheter och få människor att reagerar till exempel vid ”den arabiska våren”. En annan viktig faktor att en nations gränser inte blir lika självklara när pengar, åsikter och sociala kontakter rör sig obehindrat över gränserna.

 

Fördjupning:

Uppgifter: