Den digitala revolutionen -övningar

Revolution

En snabb förändring.

Industralisering

När samhället snabbt förändrades på 1800-talet. Människor flyttade in till städerna.

 

T1-1 Den digitala revolutionen

c