Datorns mjukvara

När en dator startar upp aktiveras först BIOS. Det programmet ligger på moderkortet och hjälper datorn att starta upp operativsystemet. Operativsystemet gör att andra program enkelt kan köras. Det sköter också kommunikationen mellan mjukvaran och  hårdvaran så det fungerar smidigt. Den kan göra så att du kan ansluta till Internet med hjälp av ett nätverkskort eller få cool grafik med hjälp av grafikkortet. Om ett program installeras kan det lita på att tangentbordet och musen fungerar utan att det behöver kodas extra för det. Operativsystemet ser till att datorns resurser används på bästa sätt.

De vanligaste operativsystem för stationära och bärbara datorer är Windows (PC) och macOS (apple). Linux är ytterligare exempel på ett operativsystem som har funnits länge. Det har en öppen kod så det är fritt att bidra och förbättra.

Många med lite mer avancerad datavana använder det. För surfplattor och mobiler används vanligtvis Android, iOS och Linux.

Datorer kommunicerar med det binära talsystemet, mer känt som ettor och nollor. Dessa översätts sedan av operativsystemet till siffror och bokstäver. Varje nolla eller etta kallas för bit (förkortas b). Det krävs 8 stycken bitar för att kunna bestämma ett tecken (siffra eller bokstav). 8 bitar kallas för byte (förkortas B).

En gemensam tabell för att översätta den binära koden används så att det blir korrekt. Till exempel 01000001 betyder A.

Det är stora mängder information som överförs i en dator eller när du tittar på film online. När man tittar på en hårddisks kapacitet eller hur snabbt ett bredband (fiber ) är används prefix. En bokstav läggs till i enheten för att förändra värdet. Till exempel är 1000 meter = 1 kilometer = 1 km. Lilla k är prefixet.