Datorns mjukvara – Övningar

BIOS

Ett program som finns på moderkortet. Programmet är det allra första som startar när datorn sätt på.

operativsystem

Ett program som är det alla andra program kan starta ifrån. Länken mellan hårdvara och mjukvara.

Binära talsystemet

Ett sätt att förmedla information med enbart ettor och nollor.

Bit

En etta eller nolla.

Byte

Åtta bitar som kodar för en siffra eller bokstav.

Prefix

En liten bokstav som förändrar värdet på en enhet.

kilo, mega, giga, tera

Exempel på vanliga prefix man stöter på i datavärlden.

T1-4 Datorns mjukvara

c