NO år9

Lektion1 Lektion2 Labtimme
V35 DNA-molekylens beståndsdelar Du är dina proteiner. Arv och miljö (Film)
V36 Vad bestämmer kön? Mitos och Meios /DNA-molekylen Dominanta och recessiva anlag + Korsningsschema
V37 Prep inför Grönan Mutationer / Genetiska skillnader mellan organismer Dominanta och recessiva anlag + Korsningsschema
v38 Bioteknik / Genetiska sjukdomar Geneteknik och mat. GMO Diskussionövningar / förbereda analysuppgift.
v39 Kloning DNA hos polisen /Mer om genetik Diskussionövningar / förbereda analysuppgift.
v40 Reserv Prov Analysprov
Analysprov