NO år9

 

Lektion1Lektion2Labbtimme
42Rep/Periodiska systemetMetallbindning

Molekyl- bindning

Grundämnes- familjer. Demo. Brainiac
43JonbindningJOnbindningLabb1
44LovLovLov
45JonbindningJonbindningLabb2
46Syror&BaserReservLabb2
47ProvProvLabb3
48Labb3
Lektion1Lektion2Labtimme
V35DNA-molekylens beståndsdelarDu är dina proteiner.Arv och miljö (Film)
V36Vad bestämmer kön?Mitos och Meios /DNA-molekylenDominanta och recessiva anlag + Korsningsschema
V37Prep inför GrönanGrönanDominanta och recessiva anlag + Korsningsschema
V38Könsbundet arv
  • Mer om genetiskt arv
  • Mutationer
  • Genetiska sjukdomar
Genteknik och mat. GMO

Förbereda analysuppgift.

v39Bioteknik / Etiska dilemmanKloning /

Förbereda analysuppgift.

Genteknik och mat. GMO
v40EpigenetikReservAnalysprov (60 min)
v41BiologiprovKEMIAnalysprov (60 min)