NO år9

 

Lektion1 Lektion2 Labbtimme
42 Rep/Periodiska systemet Metallbindning

Molekyl- bindning

Grundämnes- familjer. Demo. Brainiac
43 Jonbindning JOnbindning Labb1
44 Lov Lov Lov
45 Jonbindning Jonbindning Labb2
46 Syror&Baser Reserv Labb2
47 Prov Prov Labb3
48 Labb3
Lektion1 Lektion2 Labtimme
V35 DNA-molekylens beståndsdelar Du är dina proteiner. Arv och miljö (Film)
V36 Vad bestämmer kön? Mitos och Meios /DNA-molekylen Dominanta och recessiva anlag + Korsningsschema
V37 Prep inför Grönan Grönan Dominanta och recessiva anlag + Korsningsschema
V38 Könsbundet arv
  • Mer om genetiskt arv
  • Mutationer
  • Genetiska sjukdomar
Genteknik och mat. GMO

Förbereda analysuppgift.

v39 Bioteknik / Etiska dilemman Kloning /

Förbereda analysuppgift.

Genteknik och mat. GMO
v40 Epigenetik Reserv Analysprov (60 min)
v41 Biologiprov KEMI Analysprov (60 min)