Prov Organisk kemi år8

Har du frågor kring provet finns jag på ask.fm/OskarUggla. Har du inget eget konto använd något av dessa:

 • Login: UgglansNO1 Lösen: Ugglans1
 • Login: UgglansNO2 Lösen: Ugglans2
 • Login: UgglansNO3 Lösen: Ugglans3
 •   När är provet?     
Fredagen 21 februari

 • O81: 11.15 – 12.05 (på matten)
 • O82 11.25 – 12.15
 • O83: 10.30 – 11.20
 Vad kommer på provet (PP)?

OBS! Provet berör organisk kemi. Matens kemi är borttagen.

  Skriv ut kursen:
Organisk kemi
 Att repetera: Begrepp & instuderingsfrågorQuizlet : Quizlet1, Quizlet2, Quizlet3, Quizlet4

Tabs: Alla begrepp

Deltest: Deltest1, Deltest2, Deltest3

Prov Grundfysik år 7

 •   När är provet?     
Tisdagen 10 december.

 • S71: 8.15 – 9.05 sal 415 
 • S72 8.15 – 9.05 sal 311 (med NIcholas) 
 • S73 9.10 – 10.00 sal 415 
 Vad kommer på provet (PP)?Uppdaterad:

Området grundfysik. Från första bladet (Atomen) till och med meteorologi.

  Skriv ut kursen:
Grundfysik
 Träna begrepp

Teknikprov Scratch

Pedagogisk planering Scratch

Mål: Få en genomgång och förståelse för blockprogrammering.

Innehåll: Undervisningen och bedömningen bygger på 3 övningar vi gjort.

Förberedelse: Gör de tre övningarna och förstå hur de fungerar. Öva genom att göra dessa på https://scratch.mit.edu/. Du kan använda ditt login för att komma åt det du gjort. Det går att använda scratch utan login.

Bedömning: Ett skriftligt prov där elev får förklara olika typer av kod. En fråga kan vara en bild på en kombination av block. Sedan ska eleven få alternativ  att välja mellan för att beskriva vad som händer.

E-nivå – Kunna hante ra dessa block:

*Hur din sprajt förflyttar sig i koordinatsystemet.

Mer än E.

*Hantera variabler utifrån dessa tre program.

Prov Astronomi

 

  När är provet?      

Teoriprov alla: Fredag 24 maj

 Vad kommer på provet (PP)?PP Astronomi vt19 år9
  Skriv ut kursen:
Astronomi
 Att träna på
 Filmer vi sett i skolan

 

PROV Evolution Vecka 7

När är provet?     Skriva analys:

Teoriprov alla: Fredag 15 februari

 Vad kommer på provet (PP)?Betygskriterier-evolution-år9-vt18
 Skriv ut kursen:Evolution
 Att träna på :

 

 

Prov Atomfysik / Energikällor

 När är provet?     Fredag den 9 november
 Vad kommer på provet?Kapitel Atomfysik + 3 första bladen på energikällor, anteckningar
 Skriv ut:
 Målen (PP):  PP Atomfysik / Energikällor (utdelade)
 Att träna på : 

Gamla provuppgifter: Övningar Atomfysik

De svåra uppgifterna förklarade:

 

Prov Genetik

När är provet?                               Teoretisk del : Fredag den 5 oktober

Uppsatsdel :                                  På No-labben v 40. (olika dag beroende på mentorsgrupp)

Vad kommer på provet?               Utdelat häfte  (skriv ut) , anteckningar

Målen (pedagogisk planering):     PP genetik ht18

Att träna på :

Filmer som vi sett på lektionerna: