Prov Astronomi

 •   När är provet?     
 • S91: Torsdag 17 mars
 • S92: Torsdag 17 mars
 • S93: Onsdag 16 mars
Pedagogisk planering PP Astronomi
  Skriv ut kursen:
Astronomi
 Att repetera: Begrepp & instuderingsfrågor
Filmer på Studi: 

 

 

Prov Atomfysik

 •   När är provet?     
 • S91: Torsdag 27 jan
 • S92: Torsdag 27 jan
 • S93: Onsdag 26 jan
Pedagogisk planering PP Atomfysik
  Skriv ut kursen:
Atomfysik
 Att repetera: Begrepp & instuderingsfrågor Övningspapper Facit

Filmer på Studi: 

 

 

No under NP-veckan

 • Se till att du har läst dessa sidor:

Atomens milstolpar, Atomkunskap, Isotoper, Radioaktivitet och Alfa & beta & gamma.

 • Gör de övningar som hör till bladen. Kontrollera att du kan tillhörande begrepp (se häftet).

 Gör klart alla uppgifter i utdelat häfte (hoppa över ljusemmision och EMS).

 Se dessa studiefilmer:

TIsdag Teknik år8

Vi ska lära oss:
 1. Hur får rent vatten i våra hus.
 2. Hur avloppet renas i vattenverket.
 3. Hur fungerar ett vattentorn?
 4. Vattenbrist. Sverige och globalt.
 5. FN:s klimatmål – “vatten och sanitet”
 6. (Vilka arbetar med vatten?)

Varje punkt är ett arbetsområde. Bli expert på ditt område. Gör en powerpoint på 5-10 sidor. Redovisa i slutet av lektionen.

1) Hur får rent vatten i våra hus.

2) Hur avloppet renas i vattenverket.

3) Vattentorn

Varför finns de? Hur fungerar de? Bildspel med roliga vattentorn.

4) Brist på vatten i Sverige. Även globalt.  Var och varför?

5) FN:s klimatmål gällande vatten. Hur och varför. 

Globala målen för hållbar utveckling

Google “Globala mål 6” eller/och “rent vatten och sanitet”

6) Vilka jobb finns det om du arbetar med avlopp och vattenrening? Gör en lista och försök hitta vilken utbildning som krävs.

 • https://www.svensktvatten.se/fakta-om-vatten/vilka-jobbar-med-vatten/
 • https://arbetsformedlingen.se/for-arbetssokande/yrken-och-framtid
 • Googla “arbeta på reningsverk, vattenverk, vvs, vatten” osv.