v37

Lektion 1

Vi repeterar inför grönan.
Lektion 2

Vi är på grönan.

Labb-timme

Vi arbetar med sidorna

Dominanta och recessiva gener + Korsningsschema.

Först genomgång hur det fungerar.

Sedan film SLi.se : https://sliplay.se/medioteket/play/products/380361-mendels-experiment-genetikens-lagar

Film på studi: https://app.binogi.se/l/dominanta-och-recessiva-anlag

Läsa bladen “Dominanta och recessiva gener + Korsningsschema. ” och göra uppgifter

Till sist;  arbeta i häfte: Korsningövningar i genetik