v35

Lektion 1

Vi har gått igenom/repeterat olika genetiska begrepp som finns på: https://biologi.ugglansno.se/grundlaggande-begrepp/

(Dna, Dns-molekyl,  Kromosom, Gen, Kvävebas, Genom, Arvsanlag och arvsmassa. )

Vi har även repeterat vad ett protein och aminosyra är Läs: https://kemi.ugglansno.se/livsmedelskemi-protein/

Lektion2

VI går igenom hur kroppen bygger proteiner av aminosyror utifrån den genetiska koden: Titta på denna film

Läs: https://biologi.ugglansno.se/du-ar-dina-proteiner/

Labbtimme (vecka 34-35)

1. Vi har diskuterat vad som styr/bestämmer din personlighet. Hur mycket som är arv och hur mycket som är miljö. (Läs på: sista stycket på https://biologi.ugglansno.se/arv-och-miljo/)

I klassen har vi diskuterat dessa frågor:

 • Vad är en personlighet?
 • Fundera på om eller hur vi ärver en personlighet?
 • Påverkas man av sin uppväxtmiljö? På vilket sätt i så fall?
 • Finns det drag i just din personlighet som du tror är medfödd?

2. Vi har sedan sett denna film (50 min)som finns på sli.se (skaffa konto om du inte har):

https://sliplay.se/medioteket/play/products/952034-ditt-forutbestamda-liv-de-forsta-aren

3. Efter filmen diskuterade vi dessa frågor tillsammans:

 1. Tror du att Dunedin-studien går att använda som mall över hela världen? Förklara.
 2. Ge exempel på hur livet för de fem personlighetstypern skulle kunna bli. (Självsäker, Välanpassad, reserverad, hämmad, utagerande)
 3. På vilket sätt, enligt studien, påverkas ditt liv av dina sömnvanor?
 4. Tror du att smart-phones och datorer har samma effekt på barn som TV-tittande hade i studien?
 5. Hur tror du att man kan träna barn för att öka sin självkontroll?
 6. Kan man träna upp förmågan att samarbeta? I så fall hur?
 7. Vilken av personlighetstyperna tycker du att du tillhör? Förklara varför.
 8. Beskriv en nackdel med marshmallowsexperimentet.