Projekt Robot Wars

PP teknik; Battle of the bots

 

Uppgift: Ni ska bygga en robot som kan vrida sig horisontellt och ha en arm som kan röra sig vertikalt.

 • Du ska först bygga en (eller flera) prototyper i kartong. När du bygger den här roboten finns inga begränsningar eller krav. Pröva dig fram. Försök hitta olika tekniska lösningar.
 • När du hittat på hur din robot ska se ut ska du göra en ritning. Ritningen görs från tre olika håll så att alla delar kan märkas ut med mått. Utifrån ritning ska vem som helst kunna bygga din robot.
 • Bygg roboten med kapaskiva och det begränsande materialet (se nedan)
 • Dokumentationen görs med loggbok eller showbie. En rapport lämnas in i slutet av projektet.

Material:

 • 50 x 35 cm stor kapaskiva,
 • 4 st stora glasspinnar,
 • 4 st små glasspinnar,
 • 2 st blompinnar med diametern 2mm och 40cm lång,
 • 6 st jungfruben,
 • 2 par 10 ml spruta med 20 cm + 20 cm slang ,

Annat: Robotens plattform är begränsad till maximalt A4 storlek.

Tidsåtgång: 9 tillfällen. Ungefär vecka 39 till vecka 6

Som avslutning kommer robotarna möta varandra i en utslagstävling. Robotarna placeras på ett bord med upptejpad ” arena” där roboten måste rymmas inom området (A4). Robotarna står vridna så att armarna pekar ut mot vardera högersida. Mellan robotarna finns ett mellanrum på 5 cm.  Nu gäller det att få den andra roboten ut från sin startposition alternativt göra den obrukbar. Den robot som först lämnar utgångsplattan helt har förlorat. Bäst av 3 omgångar är varje match.

Förmågor som testas

Genom undervisningen i ämnet teknik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer.

 

Bedömning

 Förmågor som testasgrund läggandeutvecklatväl utvecklat
identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,

 

Ditt arbete på lektionerna. Hur du stöter på problem och hur du löser dem. Din självständighet och idérikedom.
identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,

 

Din färdiga produkt. Hur bra fungerar din robot? Hur mycket kan den röra sig? Hur bra skulle den klara en fight?
använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer.

 

1) Din rapport. Hur väl du dokumenterat och förklarat ditt projekt. (se särskild instruktion).

2) Din ritning.

 

Förtydligande av vad som bedöms:

 • Förmågan att hitta tekniska lösningar på problem som dyker upp.
 • Förmågan att slutföra projektet i sin helhet.
 • Förmågan att dokumentera arbete och lämna in rapport.

 

Konkretisering av mål .

Eleverna ska ges förutsättningar att utveckla:

 • Kunskaper om hur kraft- och rörelseöverföring kan ske med hydraulik
 • Sin förmåga att utifrån framställning av prototyper utveckla en färdig robot baserad på analyser av prototypernas för- och nackdelar i styrning och kraftöverföring
 • Sin förmåga att bygga en lätt men stark robot utifrån en begränsad mängd material.
 • Kunskaper i att dokumentera de olika utvecklingsfaserna; prototyp, konstruktion och utprövning med användning av korrekta ord och begrepp i en rapport med bilder och text.
 • Kunskaper om användningsområden för hydraulik