NO 7

Planering: 

Vecka: S71S72S73
vecka 34inga lektioneringa lektionerlektion 1
vecka 35lektion 1 och 2lektioner 1 och 2lektion 2 och 3
vecka 36Lektion 3 och 4Lektion 3 och 4Lektion 4 och rep
vecka 37Lektion 5 och 6Lektion 5 och 6lektion 5 och 6
vecka 387 och 87 och 87 och 8
vecka 399 och 109 och 109 och 10
Vecka 4011 och 12
Vecka 4113 och 14
Vecka 42

Lektion 1: – https://biologi.ugglansno.se/vad-ar-liv/

Vi gick igenom terminens upplägg. Under hösten läser vi 3 kurser. Först biologi, sedan fysik och sist kemi. Varje kurs är ungefär 5-6 veckor och avslutas med ett prov.

Jag delade ut kurshäfte för biologi och visade ugglansNO.se som är ett digitalt läromedel som vi kommer att arbeta med. Där finns samma texter vi arbetar med samt övningar.

Vi diskuterade  i par vad som krävs för få kalla sig levande. VI samlade upp diskussionen i helklass. Vi läste sedan sidan ”Vad är liv” i häftet eller på ugglans NO.  Vi gjorde övningarna till.

Lektion 2: – https://biologi.ugglansno.se/cellen/

Vi förhörde läxan ”Vad är liv”. Eleverna fick skriva enskilt på en lapp vad de trodde krävdes för att få kalla sig levande.  Sedan diskuterade och jämförde varandras lappar i grupper om fyra. Vi samlade upp diskussionen i helklass. Eleverna fick i grupper om 4 diskutera: Vad är en cell? Hur stor är en cell? Vilka olika slags celler finns det?

Vi gick igenom studietekniken kring ett moment. Jag skriver på tavlan och eleverna skriver av. Att lära sig genom att anteckna samt poängen med att hålla sig aktiverad.

Vi gick igenom och skrev grundläggande fakta om cellen samt ritade cellen och dess organeller (cellkärna, dna, cellplasma, mitokondrie, ribosom, lysosom). VI gick igenom organellernas funktion.

Vi kollade på denna film avslutningsvis:

Lektion 3

Först ett kort läxförhör. Sedan fortsatt genom gång om cellens delar. Jag pratade om cellandning och vi gick igenom olika celltyper. (djur, växt, svamp och bakterie)

Sedan läste vi om detta och gjorde uppgifterna på ugglansno (sida 2: cellen, sida 3: celltyper)

Lektion 4

Läxförhör om cellen. Först gjorde eleverna ett test enskilt sedan fick de tillsammans gå igenom frågorna. De lämnade inte in något.

Film om cellen. https://www.sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=4&article=DVD%2 03248

Eleverna fick plocka ut 3 fakta ur filmen som de inte visste innan och 3 saker som de redan kunde. Sedan diskuterade eleverna med varandra och jämförde. Vi tog upp några punkter i helklass.

Lektion 5

VI började diskutera ”Vad är en art”? För att visa på mångfalden av arter gjorde vi en övning som heter vem ska bort. Jag visar 4 organismer sedan får barnen gissa vilken som inte hör hemma i det gänget. ÖVNING. Sedan fick elever med varandra: Vad är en art? Vem var Carl von Linné? Hur många arter finns det? Hur namnger man arter?Jag googlade olika typer av hybrider framförallt stora kattdjur och mulan. Jag samlade upp diskussion och gick igenom på tavlan medan eleverna fick skriva i sina anteckningsböcker.

Lektion 6

Lektioner handlar om hur organismer delas in. Eleverna får 30 kort med olika djur. Hela djurriket representeras. De ska lägga korten i 7 högar. Efteråt skriver de upp sin indelning på tavlan. Vi diskuterar vilka av namnen som är vetenskapliga och hur subjektivitet undviks. Sedan tittar vi på den klassiska systematiken och ser på hur människan delas in.

Lektion 7

Vi pratar om systematik och jämför den med ett mappsystem. Vi sorterar Justin Bieber. Medan vi gör det pratar vi om varje steg i systematiken. Efter det läser vi ”Att dela in organsimer” och gör frågorna till. Vi repeterar också de tidigare bladen.

Lektion 8

När eleverna kommer in i klassrummet står ett mikroskop samt en lupp vi varje bord som eleverna får undersöka i 10 min. Vi går igenom lite kort vad apparaterna heter och hur mycket de kan förstora. Sedan skriver vi om mikroorganismer; bakterier, arkebakterier. Vad som skiljer dem åt osv. Vi läser bladen ”det minsta livet” och gör frågor till

Lektion 9

Vi går igenom skillnaderna mellan virus och bakterier. Eleverna skriver i sina böcker. Vi läser om virus och gör uppgifter. Vi spelar Quizlet live för att träna begrepp.

Lektion 10

Läxförhör på mikroorganismer. Eleverna får diskutera med varandra och sedan tar vi frågorna i helklass. Vi visade en bild på djurens släktträd och diskutera vilken information som det säger oss. VI gick igenom vad som kännetecknar ett djur. Eleverna fick skriva. Vi kollade på filmen.

https://www.sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=4&article=DVD%203526

 

Lektion 11

Vi har gått igenom olika djurgrupper. Vi har skrivit på tavlan och eleverna har skrivit av. Eleverna har googlat på bilder medan vi pratat.

Lektion 12

Vi har fortsätt på samma sätt att gå igenom djurgrupper. VI läste sidan om djur.