NO8 vecka 5

Lektion 1

Likformig rörelse. Vi går igenom vilka olika typer av rörelse det finns. Vi lär oss att räkna på medelhastighet med hjälp svt-triangeln. Eleverna gör en övning som vi går igenom.  Övning likformig hastighet.

Lektion2

Olikformig rörelse. Vi går igenom acceleration, retardation och tyngdacceleration. Vi kollar på James Bond och diskuterar kraft. Vi diskuterar fritt fall och ser på en film om vad som händer föremål som faller i vacuum.

Läxa denna vecka: Likformig rörelseolikformig rörelse

Vecka 4

Lektion 1

Genomgång om friktion, vad det är och fördelar och nackdelar. Eleverna fick göra en laboration i helklass om detta.

Kort genomgång om stödyta och tyngdpunkt. Eleverna får bygga med duplo -lego för att illustrera detta.

Lektion 2

Genomgång om Normalkraft och gravitationskraft, Quizlet för att träna begrepp på det vi gjort hittills. Vi gjorde även den första deltestet i mekanik.

 

 

Läxa denna vecka: Friktionskraft, Normalkraft och gravitationskraft, Tyngdpunkt&stödyta

NO8 vecka 2&3

Lektion 1:

Jag delade ut pedagogisk planering (Lpp) och kurshäfte. Jag gick igenom terminens kursupplägg. Eleverna fick repetera begreppen på “Översikt fysik”

Lektion 2

Vi gick repeterade begreppet kraft och lärde oss att rita kraftpilar. Vi gjorde en övning om kraftpilar (Övning kraftpilar) och gick igenom den.

Läxa till ve 4: Översikt fysik & Kraftpilar