Prov genetik

 •   När är provet?     
 • Det vanliga provet…
 • S91: Måndag 11 okt
 • S92: Måndag 11 okt
 • S93: Tisdag 12 okt
 • Analysdelen (skrivdelen)
 • Grön/röd:  10.40-12.10 13 okt
 • Lila/rosa 14.00-15.30 13 okt
 • Blå/gul 10.35 – 12.05 15 okt
Pedagogisk planering

Vad har vi gjort på lektionerna?

PP Genetik

Följ länken

  Skriv ut kursen:
Genetik
 Att repetera: Begrepp & instuderingsfrågor Quizlet: Quizlet1Quizlet2Quizlet3,

Tabs: Alla begrepp

Deltest: Deltest1Deltest2Deltest3

Filmer på Studi: 

 

 

Frågor till bladen

Mer om genetik

Använd texten i häftet och begreppslistorna.

Vad är ett intermediärt anlag?

Vad betyder fenotyp?

Hur stor genetisk skillnad är det mellan två slumpmässigt utvalda människor?

Varför finns det inget stöd i genetiken för att dela in människor i raser?

Nämn en egenskap som bara styrs av arv.

Nämn en egenskap som bara styrs av miljö.

Nämn en egenskap som styrs av både arv och miljö. Motivera varför.

 

Mutationer

Använd texten i häftet och begreppslistorna.

Vad är en mutation?

Varför är mutationer viktiga?

Varför kan mutationer vara farliga?

Vad krävs för att mutationer ska föras vidare till nästa generation?

Varför ska man inte gifta sig med nära släkt (med tanke på genetiska sjukdomar)?

Vad för händelser ökar antalet mutationer i cellerna?

 

Genetiska sjukdomar

Använd texten i häftet och begreppslistorna.

Hur uppstår cancer?

Vad är en tumör?

Är cancer en genetisk sjukdom?

Vad är den främsta anledningen till cancer?

Hur botar man cancer?

Vad har hänt ett barn med Downs syndrom?

Vad innebär Turners syndrom?

Vad innebär Klinefeldts syndrom?

 

Prov mekanik

Förtydligande Analysdel:

Vi kommer att ha en uppgift likt den vi gjorde på labben. På provet kommer ni få den information ni behöver till uppgiften. Ni behöver inte förbereda er på något sätt.

 •   När är provet?
Måndagen 31 maj
 Vad kommer på provet (PP)? PP Mekanik
  Skriv ut kursen:
Mekanik
Begrepp & instuderingsfrågor
Filmer på Studi: 

Att arbeta med

 

Från förra veckan: 

 1. Räkna färdigt i häftet och rätta. (fait på bloggsidan.)Om du inte gjort det:

2. Se dessa filmer och gör quizen på studi:

3. Läs dessa texter och gör frågorna:

4. Repetera dessa filmer.

Nytt för denna vecka: 

5. Läs och gör frågor: https://fysik.ugglansno.se/fysikaliskt-arbete-och-effekt/

Titta på dessa filmer:

Arbete med nytt häfte med övningar.  “fyskaliskt arbete”

Klar med allt?

Titta på hävstänger på ugglansNO.

Prov Organisk kemi

Förtydligande Analysdel:

Vi kommer att ha en uppgift likt den vi gjorde på labben. På provet kommer ni få den information ni behöver till uppgiften. Ni behöver inte förbereda er på något sätt.

 •   När är provet?     
Torsdagen 22 mars
 Vad kommer på provet (PP)?

 

  Skriv ut kursen:
Organisk kemi
 Att repetera: Begrepp & instuderingsfrågor Quizlet : Quizlet1Quizlet2Quizlet3Quizlet4

Tabs: Alla begrepp

Deltest: Deltest1Deltest2Deltest3

Filmer på Studi: