Webbadresser – övningar

Server

En kraftig dator direkt kopplad til Internet.

IP-nummer

Används för att identifiera digitala enheter.

DNS

Översätter IP-adresser till webadresser.

Toppdomän

Visar vilket land en webbsida kommer från.

Domän

Visar vem som ansvarar för en webbsida.

Subdomän

En undersida på en domän.

URL

Detta ger alla dokument en egen adress på Internet.

 

T1 -9 Webbadresser

d