Internet och www – Övningar

TCP/IP

Ett system som gör att datorer enklare kan skicka information till varandra.

HTML

Det är ett språk som alla datorer kan förstå.

URL

Detta ger alla dokument en egen adress på Internet.

GPS

En del i mobilen som bestämmer din position på jorden.

T1 - 6 Internet och www

d