No under NP-veckan

  • Se till att du har läst dessa sidor:

Atomens milstolpar, Atomkunskap, Isotoper, Radioaktivitet och Alfa & beta & gamma.

  • Gör de övningar som hör till bladen. Kontrollera att du kan tillhörande begrepp (se häftet).

 Gör klart alla uppgifter i utdelat häfte (hoppa över ljusemmision och EMS).

 Se dessa studiefilmer:

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *